อุปกรณ์การผลิตถังเมล็ด, ถังอาหารสัตว์, ถังหมัก, ถังส่วนผสม, ถังสำเร็จรูป, ถังสูตรอาหาร