เบต้ากลูแคน
  • เบต้ากลูแคนเบต้ากลูแคน
  • เบต้ากลูแคนเบต้ากลูแคน

เบต้ากลูแคน

การประยุกต์ใช้และหลักการขั้นตอนนี้ใช้เพื่อตรวจสอบการทำงานของเบต้ากลูแคนของการเตรียมเอนไซม์ที่ได้จากเชื้อรา Aspergillus niger var และ Bacillus subtilis var.

ส่งคำถาม    ดาวน์โหลด PDF

รายละเอียดสินค้า

การประยุกต์ใช้และหลักการ

การประยุกต์ใช้และหลักการ This procedure is used to determine Beta glucan activity of enzyme preparations derived from Aspergillus niger var. and Bacillus subtilis var. The assay is based on a 15-min hydrolysis of lichenin substrate at 40°and at pH 6.5. The increase in reducing power due to liberated reducing groups is measured by the neocuproine method.

รีเอเจนต์และโซลูชั่น
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ละลายโพแทสเซียมฟอสเฟต 13.6 กรัมในน้ำประมาณ 1900 มล. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 70% จน pH เท่ากับ 6.5 ± 0.05 จากนั้นถ่ายสารละลายลงในขวดวัดปริมาตร 2,000 มล. เจือจางให้ได้ปริมาตรกับน้ำแล้วผสม .
Neocuproine Solution A ละลายโซเดียมคาร์บอเนต 40.0 กรัมไกลซีน 16.0 กรัมและเพนทาไฮเดรตแบบคิวพริก 450 มก. ในน้ำประมาณ 600 มล. เทสารละลายลงในขวดวัดปริมาตร 1,000 มล. เจือจางด้วยน้ำตามปริมาตรแล้วผสม
Neocuproine Solution B ละลายนีโอโคโพรอีนไฮโดรคลอไรด์ 600 มก. ในน้ำประมาณ 400 มล. ถ่ายสารละลายลงในขวดวัดปริมาตร 500 มล. เจือจางให้ได้ปริมาตรด้วยน้ำและผสม ทิ้งเมื่อเกิดสีเหลือง
Lichenin Substrate บดไลเคนนิน 150 มก. (Sigma Chemical Co. , Catalog No. L-6133 หรือเทียบเท่า) ให้เป็นผงละเอียดในครกแล้วละลายในน้ำประมาณ 50 มล. ที่อุณหภูมิ 85 ° หลังจากสารละลายเสร็จสมบูรณ์ (20 ถึง 30 นาที) เติมโซเดียมโบโรไฮไดรด์ 90 มก. และให้ความร้อนต่ำกว่าจุดเดือดเป็นเวลา 1 ชม. เติม Amberlite MB-3 15 กรัมหรือเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่เทียบเท่าและคนให้เข้ากัน 30 นาที กรองด้วยเครื่องดูดฝุ่นผ่านกระดาษกรอง Whatman No. 1 หรือเทียบเท่าในช่องทางBüchnerแล้วล้างกระดาษด้วยน้ำประมาณ 20 มล. เติมโพแทสเซียมฟอสเฟตแบบโมโนเบสิก 680 มก. ลงในฟิลเตรตและรีฟิลเตอร์ผ่านแผ่นกรอง 0.22 มิลลิโปร์หรือเทียบเท่า ล้างแผ่นด้วยน้ำ 10 มล. และปรับ pH ของการกรองเป็น 6.5 ± 0.05 ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 N หรือกรดไฮโดรคลอริก 1 N ถ่ายสารกรองลงในขวดวัดปริมาตร 100 มล. เจือจางด้วยน้ำตามปริมาตรแล้วผสม เก็บที่อุณหภูมิ 2 ถึง 4 °เป็นเวลาไม่เกิน 3 วัน
สารละลายกลูโคสมาตรฐานละลายเดกซ์โทรสปราศจากน้ำ 36.0 มก. ในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ในขวดปริมาตร 1000 มล. เจือจางให้ได้ปริมาตรด้วยน้ำและผสม
การเตรียมการทดสอบเตรียมสารละลายจากตัวอย่างการเตรียมเอนไซม์เพื่อให้การเจือจางขั้นสุดท้าย 1 มล. มีระหว่าง 0.01 ถึง 0.02 หน่วยเบต้ากลูแคน ชั่งน้ำหนักตัวอย่างโอนลงในขวดวัดปริมาตรที่มีขนาดเหมาะสมเจือจางเป็นปริมาตรด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์และผสม

ขั้นตอน
ปิเปต 2 มล. ของไลเคนนินซับสเตรตลงในหลอดทดลองสี่หลอดแยกกันโดยให้อุณหภูมิ 25 มล. และให้ความร้อนหลอดในอ่างน้ำที่อุณหภูมิ 40 °เป็นเวลา 10 ถึง 15 นาทีเพื่อปรับสมดุล
หลังจากการปรับสมดุลเติมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 1 มล. ลงในหลอด 1 (สารตั้งต้นว่าง), สารละลายมาตรฐานกลูโคส 1 มล. ต่อท่อ 2 (มาตรฐานกลูโคส), สารละลายนีโอโคโพรอีน A 4 มล. และชุดเตรียมทดสอบ 1 มล. ลงในหลอด 3 (เอนไซม์เปล่า ) และ 1 mL ของ Test Preparation ต่อหลอด 4 (ตัวอย่าง) เตรียมหลอดที่ห้าสำหรับบัฟเฟอร์ว่างและเติมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 3 มล.
บ่มหลอดทั้งห้าที่อุณหภูมิ 40 °เป็นเวลา 15 นาทีจากนั้นเติม Neocuproine Solution A 4 มล. ลงในหลอด 1, 2, 4 และ 5 เติม Neocuproine Solution B 4 มล. ลงในหลอดทั้งห้าหลอดและปิดฝาแต่ละหลอด หินอ่อนแก้วขนาด.
[ข้อควรระวัง: ห้ามใช้จุกยาง ]
อุ่นหลอดในอ่างน้ำเดือดอย่างแรงเป็นเวลา 12 นาทีเพื่อให้เกิดสีจากนั้นทำให้เย็นลงในน้ำเย็นที่อุณหภูมิห้องและปรับปริมาตรของแต่ละหลอดเป็น 25 มล. ด้วยน้ำ ปิดฝาท่อด้วย Parafilm หรือวัสดุปิดอื่น ๆ ที่เหมาะสมและผสมโดยการพลิกกลับหลาย ๆ ครั้ง
กำหนดค่าการดูดซับของแต่ละสารละลายที่ 450 นาโนเมตรในเซลล์ 1 ซม. ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่เหมาะสมเทียบกับบัฟเฟอร์ที่ว่างในท่อ 5

การคำนวณ
หนึ่งหน่วยเบต้ากลูแคน (BGU) ถูกกำหนดให้เป็นปริมาณของเอนไซม์ที่จะปลดปล่อยน้ำตาลรีดิวซ์ (เทียบเท่ากับกลูโคส) ในอัตรา 1 µmol / นาทีภายใต้เงื่อนไขของการทดสอบ
คำนวณกิจกรรมของการเตรียมเอนไซม์ที่นำมาวิเคราะห์ดังนี้
BGU = [(A4 A3) × 36 × 106] / [(A2 A1) × 180 × 15 × µg ตัวอย่าง]

ซึ่ง A4 คือการดูดซับของตัวอย่าง (หลอด 4), A3 คือการดูดซับของเอนไซม์ว่าง (หลอด 3), A2 คือการดูดซับของน้ำตาลกลูโคสมาตรฐาน (หลอด 2), A1 คือการดูดซับของสารตั้งต้นที่ว่าง (หลอด 1), 36 คือไมโครกรัมของกลูโคสใน Glucose Standard Solution, 106 เป็นปัจจัยที่แปลงไมโครกรัมเป็นกรัม, 180 คือน้ำหนักของกลูโคส 1 µmol และ 15 คือเวลาในการเกิดปฏิกิริยาในหน่วยนาที


ใบรับรองการวิเคราะห์


ชื่อผลิตภัณฑ์ เบต้ากลูคาเนส    
ชื่ออื่น ๆ ไม่มี ประเทศต้นกำเนิด ประเทศจีน
ความเครียด แอสเปอร์จิลลัสไนเจอร์ วันที่ผลิต 23 ก.ค. 2561
หมายเลขแบทช์ BG18072301 วันหมดอายุ 22 ก.ค. 2020
แพ็คเกจ 25 กก. / ถัง ปริมาณ 50 กก
มาตรการ ข้อมูลจำเพาะ ผล วิธี
การวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมี
คำอธิบาย ผงสีเหลืองอ่อนถึงน้ำตาลอ่อน สอดคล้อง ภาพ
กลิ่นและรสชาติ ลักษณะของกลิ่นและรสชาติ สอดคล้อง ลิ้มรส
ความชื้น NMT 7% 4.1% เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
การระบุ
กิจกรรมที่ระบุตัวตนได้ เป็นบวกสำหรับกิจกรรม Bromelain สอดคล้อง ในบ้าน
กิจกรรม
กิจกรรมเบต้ากลูคาเนส NLT 5,000 BGU / g 5,024 BGU / ก FCC VII
จุลชีววิทยา
จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (CFU / g)
แม่พิมพ์และยีสต์
อีโคลี
ซัลโมเนลลา
เชื้อ Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
NMT 3,000 CFU / g
NMT 30 CFU / ก
NMT 100 CFU / g
ขาด
ขาด
ขาด
ขาด
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
อย. BAM Online Ch.3
อย. BAM Online Ch.4
อย. BAM Online Ch. 2
อย. BAM Online Ch.4
อย. BAM Online Ch.5
อย. BAM Online Ch 12
AOAC
โลหะหนัก
ตะกั่ว
ปรอท
แคดเมียม
สารหนู
NMT 3 หน้าต่อนาที
NMT 0.1 หน้าต่อนาที
NMT 1 หน้าต่อนาที
NMT 1 หน้าต่อนาที
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
USP <231>
USP <231>
USP <231>
USP <231>
การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและเย็นและป้องกันไม่ให้ถูกแสงเก็บถังไว้ใกล้ ๆ เมื่อไม่ใช้งาน
สรุป: เป็นไปตามมาตรฐาน FCC
อายุการเก็บรักษา: อายุการเก็บรักษาภายใต้เงื่อนไขการจัดเก็บที่กำหนดและการบรรจุแบบแน่นอากาศจะเป็นเวลา 2 ปี
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น
ได้รับการอนุมัติโดย RICKY H. ZHUAuthorized Signator


* ข้อมูลข้างต้นเป็นการแปลโดยตรงของข้อมูลที่ให้กับ Newgen Biotech จากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นี้ ใบรับรองการวิเคราะห์นี้ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและไม่ได้มีไว้เพื่อทดแทนการวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดโดยผู้ซื้อผลิตภัณฑ์นี้


บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บ

ถุงบรรจุอาหารแข็ง 25 กก. / บาร์เรล


เก็บในที่แห้งเย็นและอากาศถ่ายเทได้ดีห่างจากแสงแดดความร้อน

การชำระเงิน:T / T, Paypal, Western Union, Alibaba Trade Assurance, VISA, MasterCard, e-Checking, Pay Later, LC และอื่น ๆ

แท็กยอดนิยม: เบต้ากลูแคน, ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, ขายส่ง, ซื้อ, โรงงาน, กำหนดเอง, ในสต็อก, จำนวนมาก, ตัวอย่างฟรี, แบรนด์, จีน, ผลิตในประเทศจีน, ราคาถูก, ส่วนลด, ราคาต่ำ, ซื้อส่วนลด, ราคา, ราคา, ใบเสนอราคา, GMP, คุณภาพการขายล่าสุดอายุการเก็บรักษาสองปี

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

ส่งคำถาม

โปรดส่งคำถามของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง